ഡോട്ട് ഇട്ട പാറ്റേൺ ഗ്ലാസ് മെഴുകുതിരി ഉടമകൾ

diyi

asff

പാന്റൺ കാർഡിലെ അംബർ നിറം, ചാര നിറം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിറങ്ങൾ.
ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ഗ്ലാസ്, ആ ury ംബരവും ഉയർന്ന നിലവാരവും, മത്സര വിലയും കുറഞ്ഞ MOQ ഉം.


പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂലൈ -30-2020